wz
Tabula Rasa - Info Tabula Rasa - Fórum Tabula Rasa - Galerie Tabula Rasa - Ostatní Tabula Rasa - Vzkazy Tabula Rasa - Odkazy

29.8.2008 - Oficiální - Feedback Friday
Představena (oficiální cestou) byla nová nestvůrka a to Atta Grub - toto rosolovité stvoření se vyskytuje na různých místech (jako například Atta Ojasa Hive anebo Kardash Atta Colony a Rivasa Atta Colony). Tyto potvory nejsou v základu agresivní vůči lidem, ale může k tomu dojít za určitých podmínek (pokud je na ně zaútočeno či je v okolí někdo "označen" sekretem od Atta Harvestera) - pokud se tak stane, Atta Grub se zakuklí a přemění se v plnohodnotného Atta Soldiera či Atta Harvestera (toto se může stát v rozpětí 5 - 60 vterin). Atta Grubové útočí ve velkých skupinách (větších než kterákoliv jiná potvora na Foreas či Arieki).


Jako další na řadě byly informace o novém systému craftování (výroby). Bylo předesláno, že bude uveden do chodu společně s D12 na PTS a posléze (když se vše podaří jak má) poputuje společně s D13 na Live Servery. Nyní pár detailů k onomu novému systému výroby - materiál (45 typů ve starém craftovacím systému) získaný z rozebraných předmětů přestane existovat a nahradí ho pouze jeden jediný a to Mimeogel. Při použití craftovacího stroje se objeví nové hlavní okno pro výrobu kam stačí (jako dříve) umístit do malého okna uvnitř recept, předmět či modul. Po vložení jedné z těchto tří položek se rozsvítí jednotlivé možnosti v hlavním Menu co lze dále s danou věcí provádět. Zde jsou jednotlivé položky, které se nachází v tomto Menu - Fabrication (použití pro recepty barev či consumables jako náboje apod.), Salvage (jedná se o ničení předmětů za účelem získání Mimeogelu), Extraction (zde se nachází možnost vyndání modulu z vložené věci, pokud v ní nějaký modul je a to bez toho aniž by byla daná věc zničena), Upgrade (tímto se zlepšují vložené moduly na vyšší stupně), Integration (takto se vpraví do vložené věci nový modul). Každé submenu zobrazuje požadavky, také cenu a další funkční tlačítka pro manipulaci s předmětem. V případě, že nejsou splněny všechny potřebné podmínky pro výrobu (nedostatek Mimeogelu či nesprávné vkládání modulů - modul vyndaný z brnění vždy pasuje pouze opět do brnění a zbraňový modul samozřejmě jen do zbraně a toolsů, pak také není možné zakomponovat do vloženého předmětu dva stejné typy modulů (například 2 x Mind modul do jednoho předmětu)) je toto vše napsáno červeným písmem. Po odkliknutí požadované akce se odečte vše k tomu potřebné a výsledek se objeví v malé tabulce s názvem Take All (nachází se ve spodní části stroje, původní záložka s Received Items s 12 sloty byla zrušena), pokaždé musí být věci z této tabulky vysbírany než bude pokračovat další výroba. Další důležitou novinkou je odstranění veškerých požadavků na skilly pro crafting (již není potřeba vytvořit za účelem výroby klon a tak se důležité Skill body dají využít na potřebnější Skilly, craftovací Skilly budou stále přetrvávat ve výběru, nebudou však třeba). Je v plánu původní materiál (jako například Tau Conduits a jiné) nechat hráče prěměnit v Mimeogel. Bylo také řečeno, že nové uživatelské rozhraní výroby není vizuálně předěláno a jak se bude časem upravovat  tak se bude i toto měnit. Hlavní záměr pro celou tuto změnu výroby je umožnění nižším levelům snadno a levně "spíchnout" výstroj či výzbroj. Na druhé straně pro nejvyšší levely je tak zařízeno to, že všichni budou mít plné ruce práce s vytvořením unikátních a ultimátních brnění a zbraní, které mají obrovský dopad a vliv na všechny charaktery ve hře.28.8.2008 - Oficiální - Deployment 12 na PTS
Na počátku byla zvláštní přerušovaná zpráva pro AFS velení ze základny v Palisades, kde bylo útržky sděleno něco o invazi Bane s požadavkem na okamžitou evakuaci. Dále pokračují již klasické Patch Notes (pouze PTS, link na oficiální zdroj). Byla zprovozněna (již v minulých novinkách zmiňovaná) nová mapa The Epic Gauntlet 1 (Alia Das, lv50, doporučuje se plný squad). Je zde pro testování také ona nová Instance Omega Labs (opět lv50, Abyss, Clearance lv5). Různé úpravy postihly například Wilderness a Divide (nebe již není statické a jiné další změny, navíc ve Foreas Base v Divide zbudovali inženýři raketoplán Generála Britishe Souyuz a tím zkončil i minievent věnovaný této tématice). Také se ve hře objevuje nová nestvůrka a to Atta Grubs - nachází se v Instancích Kardash Atta Colony, Ojasa Atta Hive, Rivasa Atta Colony. Upraveni byli také Linkeři, kdy je odlišen vyšší a nižší level těchto potvor. Nachází se zde Series 2 Physical Chaingun (drop z Bossů od lv27) a Series 2 Laser Pistol (drop z Bossů od lv21). Mimo jiné bylo dodáno 200 audio dialogů k misím. Změny jsou samozřejmě i ve Skillech - například Grenadier již může být léčen po dobu co používá Sacriface a (již minule rozebrané) změny jsou i v Botech/Klonech/Spotterech. WarGame mapa byla zrušena a nahradila jí nová verze, která obsahuje i více zábavy pro všechny a to - COCP Rumble Show (Alia Das Dropship, opět v minulých novinkách blíže popsáno). K tomu přibyl nový Team Chat, který se využije právě v této mapě (příkaz /team). Rumble Show se bude nadále rozrůstat o nové funkce. Dále vznikly nové ikony pro různé požadavky na squad, přibyly různé potvrzovací tlačítka pro akce (například pro potvrzení vymazání předmětu z batohu, apod.), příkaz /loc byl již optimalizován a koordináty souhlasí s velkou mapou, bylo kompletně předěláno UI pro výběr povolání a s tím spojený jen jeden trenér (minulé novinky), byla také předělána obrazovka s výběrem charakteru (postava je v bojovém postavení a pozadí je také jiné). Nakonec něco ze softwarových novinek - byl přidán "falešný" stín pro slabší počítače a další jiné změny. Samozřejmě doporučuji přečíst celé Patch Notes (v originále), toto je sumář toho nejzajímavějšího.22.8. - 27.8.2008 - Oficiální - Deployment 11. 7 - 11. 8 Live
V tyto dny se uskutečnily některé opravy D11 na Live Serverech. Jednalo se o tyto následující záplaty (tady jsou k nalezení příslušné Patch Notes):  D11.7 a D11.8.22.8.2008 - Oficiální - Feedback Friday
Byla položena (díky feedbacku hráčů) jedna ze základních otázek (link na oficiály) a to na čem právě vývojáři pracují? Tak předně dokončili plány k D13 (mají v něm pro nás prý překvapení a nemohli ho vyzradit). Pro D13 chtějí dokončit novou mapu, dále zkompletovat nějaké nové Series 2 a Series 3 zbraně, a pak také udělat velmi důležité a požadované změny změny v UI (hráčském rozhraní). Více nám nemohli říci (prý až budou blízko k umístění těchto novinek do hry, tak nám určitě dají vědět), ale výčet změn bude ještě o něco obsáhlejší. To bylo k D13 vše a posléze se již hovořilo o COCP prototypu (s D12 na PTS) - COCP prototyp slouží hlavně k testovacím účelům nových funkcí týkajících se týmů, klanů a dalších COCP specifických funkcí. Opět se vrátili k důležité otázce ohledně toho jestli budou ony COCP instancované anebo v klasických mapách - původní myšlenka byla mít klanové bitvy na klasických mapách, ale tou dobou stále nebylo ještě rozhodnuto (byl také nápad udělat kopie klasických map čistě jen pro účely těchto bitev oddělené od ostatních hráčů). V tu chvíli se ale především plně pracovalo na hlavních funkcích COCP a ostatních funkcí jako například velitelská tabule apod. Novinkou je mimo jiné The Epic Gauntlet Test Map v1 - toto je první krok k vytvoření epického obsahu pro skupiny hráčů na Lv50. Celý systém je založen na výzvě a k úspěšnému splnění záleží hlavně na spolupráci různých povolání ve squadu. Tato mapa je přístupná zatím pouze na PTS, kde stačí promluvit s Commanderem Rogersem (v Alia Das) a získáte misi "The Epic Gauntlet" která pustí hráče do této mapy (10 místností a v každé z nich je jiná skupina Bane, která se po 3 místnostech obmění za novou sortu - poslední místnost je prý šílená a obsahuje 19 epických potvor na utkání). Vývojáři prosí hráče o důkladné testování a připomínky k této nové zábavě (zkoušení s různými typy charakterů ve squadu, různé typy zbraní jako zelené, modré, fialové, anebo jaká je nejlepší či nejhorší zkušenost z této mapy apod.). Tato mapa se samozřejmě bude ještě dále vyvíjet.15.8.2008 - Oficiální - Feedback Friday
Vývojáři se (zde oficiálně) poplácali po zádech, že zvládli vydat D11 o týden dříve a poté se pustili do představení novinek obsažených v D12 (který byl zanedlouho vydán na PTS). Jako první jsou dvě nové zbraně - Series 2 Physical Chaingun (tento kulomet má možnost prostřelit skrz vše v jeho palebné linii, ale cenou za to je nemožnost uzamknutí jednotlivého cíle a také je snížena přesnost střelby)


a Series 2 Laser Pistol (podobné jako UZI, střílí 3 střely v dávce čímž se více zahřívá a je vhodnější samozřejmě  na krátkou vzdálenost kdy není třeba těžších kalibrů).


Na řadě je zlepšení Petů - všichni boti/kloni/spotteři se budou nyní chovat mnohem spolehlivěji a budou automaticky nastaveni na následování a střežení hřáčovo postavy (a budiž jim to pirioritou), mimo jiné jsou teď všichni boti/kloni/spoteři vypnutelní opětovným použitím vyvolání stejného Peta (jako je tomu například u Preorder/Collestors Petů). Někteří Peti byli mírně upraveni - Repair Bot nyní vyměnil direct repair za radial repair (tudíž léčí i okolní hráče v dosahu) a Spotter Rank 3 používá od teď radial repair tool místo healing disku. Poslední novinkou jsou upravené Training Menu (výběr při přestupu postavy na další povolání) - je zde možné třídy jednoduše porovnávat a jsou mnohem přehlednější než tomu bylo doposud (pro ilustraci je zde obrázek, není co dodat).


Navíc již nebudou trenéři pro každou třídu zvlášť jako doposud, nýbrž budou reprezentováni všichni v jednom jediném a to pro všechny povolání bez rozdílu. 14.8.2008 - Oficiální - Deployment 11. 6 Live
V tento den byly updatovány Live Servery Depoloymentem 11.6 (oficiální Patch Notes na tomto linku). Platí to co již bylo dříve v novinkách zmiňováno ve Feedback Friday a Patch Notes k PTS (zde pouze dodám, že byla implementována Instance Dybukkar Garrison, která se objevila na PTS již v D10.2).11.8. - 14.8.2008 - Oficiální - Deployment 11. 4 - 11. 6 na PTS
A zase tu bylo období záplatování Depoloymentu 11 těsně před upgradem Live Serverů v podobě D11.4, D11.5 a D11.6.8.8.2008 - Oficiální - Feedback Friday
Hned na začátku bylo zmíněno dokončování prací na D12. Nadále bylo oznámeno, že upravený systém používání adrenalinu nebyl (díky feedbacku od hráčů) dodán do D11 (je v něm potřeba udělat ještě několik změn, aby byl vybalancován v PvP i PvE). Posléze se v krátkosti probraly dvě otázky a to - jestli bude možné převádět charaktery mezi Servery a odpovědí bylo, že by vývojáři rádi přidali tuto možnost a počítají s ní, jenže to není na vrcholu momentálního zájmu a tak to ještě nějakou chvíli potrvá. Další otázka se týkala COCP - budou tedy formou jako je War Game na PTS (tudíž Instance) anebo budou zakomponovány do klasických map kde se pohybují všichni hráči, kteří mají možnost na klanem vlastněná CP i zaútočit? Bylo zodpovězeno, že stávající plán pro zařazení COCP je právě do klasické mapy (ale vše ještě bude záviset na odezvě, funkčnosti a zkoušení). V té chvíli byl COCP prototyp stejný jako War Game na PTS (instance). Obsahuje však více funkcí na odzkoušení (jako například klanové buffy, tabule, apod.), které pomohou vývojářům lépe se připravit na plnohodnotná COCP. Show spojená s tímto prototypem COCP (Rumble Show) byla dodána pro zábavu všech a bude se ještě nadále vyvíjet. Na konec FF nás nechali vývojáři opět nahlédnout do Patch Notes D12 - přibude Gauntlet Map (jedná se o mapu obsahující 10 místností plných mobů, kteří mají vzrůstající obtížnost a je tak víceméně výzvou a není tedy o plnění misí) a také se objeví nový styl zobrazování map (mnohem lepší odlišení terénu a znázornění okolí v minimapě a hlavní mapě). Počíst si v originále na oficiálních stránkách je možno tady.1.8.2008 - Oficiální - Feedback Friday
Opět se (link na oficiální FF) propagoval především program Operation Immortality (Operace Nesmrtelnost) věnovaný Richardu Garriotovi. Jen doplnění informací - na této oficiální adrese Operace Nesmrtelnosti je možné poslat zprávu, nahrát charakter z Tabula Rasa či vyplnit různé dotazníky týkající se všemožných témat okolo lidstva a toto vše bude následně uloženo na (minule zmiňovaný) disk (Immortality Drive), který poputuje spolu s Generalem Britishem do (věčné) úschovy na mezinárodní vesmírnou stanici (Richard se samozřejmě vrátí, což doufám bude i pro Tabulu přínosnější více než tomu bylo doposud...). Během vyhrazené doby bude vybráno 40 hráčů TR, jejichž DNA bude na tento disk uložena spolu s ostatními vyvolenými (mezi kterými jsou různí důležití lidé jako například olympionici, hudebníci apod.). Zároveň také byl spuštěn malý Event ve hře po jehož splnění bylo možné získat mini model rakety Soyuz (se kterou letí Richard do vesmíru), který funguje podobně jako ohňostroj. Dále se okrajově probíral D11, který byl zrovna na PTS - jednalo se zde především o dojem ze hry a zkušenosti při jejím hraní pro nově příchozí (a tudíž jde hlavně o lokace nižších levelů). Díky tomu byl kompletně předělán Boot Camp a Tutoriály (dle mého názoru velmi dobře zpracováno) a proběhly ještě další úpravy například v Caves of Donn a také ve Wilderness. Nesmí se samozřejmě zapomenout na obsah pro vyšší levely jako například nová Instance Omega Labs (pouze lv50), pozměněné používání Adrenalinu v PvP a možnost činnosti v pokleku (pro detaily si přečtěte předešlé info níže z PTS). Na konec se hovořilo o vylepšeném hledání party aneb Looking For Squad (LFS, ve hře stačí napsat /LFS) - jedná se o tabulku s vyhledáváním party, která přesně vyhovuje hráčovo požadavkům.